NDA                                             Nordisk Data AB
 

 aaa04


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2015-06-11

 

NDA Nordisk Data AB byter namn till

NSO Nordic Solution AB

 

Då vårt tjänsteutbud har utökats genom åren och vi numera är ett företag som levererar ett komplett tjänsteutbud för mindre och medelstora företag så ansåg vi att det behövdes ett mer anpassat namn som motsvara vår verksamhet.

 

Läs mer på vår nya hemsida

Klicka här för nya hemsidan

Med vänlig hälsning

Jurgen Thilén